Call +32 (0)2 251 89 66

(Nederlandse versie onderaan)

Employees do not pay taxes on certain employee gifts and employers are allowed to deduct the costs. That advantage is even greater now that the Council of Ministers has indexed the amounts. Gifts at the end of the year, retirement, honorable distinction or marriage will from now on follow the evolution of the cost of living.

At the proposal of Minister of Employment Kris Peeters and Minister of Social Affairs Maggie De Block, the Council of Ministers approved a draft Royal Decree. The draft provides for the following adjustments:

Gifts Sinterklaas, Christmas or New Year

Increase from 35 to 40 euros

Gifts of honorable distinction

Increase from 105 to 120 euros

Gifts for retirement

Increase from 35 to 45 euros per year of service and increase of the minimum and maximum amount from 105 and 875 euros to 120 and 1,000 euros.

Marriage gifts or by declaration of legal cohabitation

Increase from 200 to 245 euros

The draft will be submitted to the Council of State for advice.

 

Would you like to give your employee(s) a nice gift?

View our theme packages

 

Leave a Reply

Logged in as annmagnus. Edit your profile. Sign out? Required fields are marked *

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Grotere eindejaarsgeschenken mogelijk dankzij regering

Op bepaalde personeelsgeschenken betalen werknemers geen belastingen en werkgevers mogen de kosten aftrekken. Dat voordeel wordt nog groter nu de ministerraad de bedragen ervan indexeerde. Geschenken bij jaareinde, pensionering, eervolle onderscheiding of huwelijk volgen voortaan de evolutie van de levensduurte.

Op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed. Het ontwerp voorziet volgende aanpassingen:

Geschenken Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar
Verhoging van 35 naar 40 euro

Geschenken eervolle onderscheiding
Verhoging van 105 naar 120 euro

Geschenken voor pensionering
Verhoging van 35 naar 45 euro per dienstjaar en verhoging van het minimum- en maximumbedrag van 105 en 875 euro naar 120 en 1.000 euro.

Geschenken huwelijk of bij verklaring wettelijke samenwoning
Verhoging van 200 naar 245 euro

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.


Wilt u uw medewerker(s) een leuk cadeau geven?

Bekijk onze themapakketten

Winkelwagen0
Er zitten geen producten in uw winkelmand
Doorgaan met winkelen
Offerte formulier meer kleuren

Quote request

Fill in the form below and we will provide you with a customized quote as soon as possible.

Call me back

Fill in the form below and we will be happy to contact you.

Callback request

Offerte-aanvraag

Offerte formulier