Ontbijt pakket Giftbaskets Magnus Business GiftsOp bepaalde personeelsgeschenken betalen werknemers geen belastingen en werkgevers mogen de kosten aftrekken. Dat voordeel wordt nog groter nu de ministerraad de bedragen ervan indexeerde. Geschenken bij jaareinde, pensionering, eervolle onderscheiding of huwelijk volgen voortaan de evolutie van de levensduurte.

Op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed. Het ontwerp voorziet volgende aanpassingen:

Geschenken Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar
Verhoging van 35 naar 40 euro

Geschenken eervolle onderscheiding
Verhoging van 105 naar 120 euro

Geschenken voor pensionering
Verhoging van 35 naar 45 euro per dienstjaar en verhoging van het minimum- en maximumbedrag van 105 en 875 euro naar 120 en 1.000 euro.

Geschenken huwelijk of bij verklaring wettelijke samenwoning
Verhoging van 200 naar 245 euro

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.


Wilt u uw medewerker(s) een leuk cadeau geven?

Bekijk onze themapakketten