Is de btw van een handelsmonster aftrekbaar?

DOSSIER FISCALITEIT

Wat is een handelsmonster?

Om van een ‘monster’ te kunnen spreken, moet het gaan om goederen van dezelfde aard als de goederen die door het bedrijf worden geproduceerd of verkocht. Maar het is hierbij niet nodig dat ze op een speciale manier werden geconditioneerd, noch dat ze de uitdrukkelijke vermelding ‘monster’ dragen.

De btw-handleiding

De btw-aftrekbaarheid van het handelsmonster

De fiscus staat onder bepaalde voorwaarden toe dat u de btw aftrekt van een handelsmonster. Concreet wanneer u kosteloos het monster uitdeelt om publiciteit te maken. En om anderen kennis te laten maken met goederen die u fabriceert of verkoopt. De kosten moeten als bedrijfslasten worden aanvaard voor de heffing van de inkomstenbelastingen.

Bijkomend stelt de fiscus dat de goederen hierover geen speciale vermelding moeten hebben.

Handelsmonster zijn 100% btw-aftrekbaar indien:

  • De aard van de uitgedeelde goederen niet verschilt van de goederen die worden verkocht of gefabriceerd door de onderneming.
  • De goederen niet noodzakelijk zijn verwerkt in een speciale verpakking.
  • De goederen niet noodzakelijk de vermelding ‘monster’ hebben.

Belangrijk: u moet kunnen bewijzen dat u de goederen hebt uitgedeeld.

Bekijk het volledige dossier Fiscaliteit