De Auvibel-bijdrage moet u betalen op bepaalde geschenken.

DOSSIER FISCALITEIT

Auvibel is een kopieerheffing ten voordele van de artiesten of producten.

“De vergoeding is van toepassing op toestellen die het kopiëren voor eigen gebruik mogelijk maken (bijvoorbeeld dvd-recorders, settopboxen met opnamemogelijkheid) en op blanco dragers waarop beschermde werken gekopieerd kunnen worden (bijvoorbeeld blanco cd-r’s, mp3-spelers, externe harde schijven). De aan de thuiskopievergoeding onderworpen producten worden aangegeven aan Auvibel door de fabrikanten, de invoerders en de intracommunautaire aankopers van deze betreffende producten op de datum waarop die dragers en die toestellen op het nationale grondgebied in de handel worden gebracht.”

Europese Richtlijn 2001/29/EG

Denk onder meer aan deze usb-sticks.

Wanneer is de Auvibel-bijdrage van toepassing?

Fabrikanten op de Belgische markt

Wanneer zij toestellen en blanco dragers aanbieden die onderworpen zijn aan de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.

Invoerder op de Belgische markt

Wanneer zij toestellen en blanco dragers aanbieden:

  • die onderworpen zijn aan de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.
  • die afkomstig zijn uit een land dat geen lid is van de Europese Unie.

Intracommunautaire aankoper

Wanneer die op het Belgische nationale grondgebied toestellen en blanco dragers aanbied:

  • die onderworpen zijn aan de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.
  • die afkomstig zijn uit een andere lidstaat van de Europese Unie.

Wie kan vrijgesteld worden van de Auvibel-bijdrage?

Elke professionele gebruiker die:

  • dragers en apparaten aankoopt bij een vrijgestelde bijdragenplichtige.
  • deze dragers en apparaten uitsluitend professioneel gebruikt.

De voorwaarden

De professionele gebruikers moet ten laatste op het ogenblik van de aankoop aan de vrijgestelde leverancier de volgende info vragen:

  • Hun naam, adres en ondernemingsnummer.
  • Een verklaring op eer dat de dragers en apparaten uitsluitend professioneel gebruikt worden.

De professionele gebruikers moeten de dragers en apparaten aankopen bij een leverancier die een vrijstellingsovereenkomst met Auvibel heeft gesloten. Er zijn twee soorten van ‘vrijgestelde leverancier’. De website van Auvibel geeft u hierover meer info.

Wie kan terugbetaald worden?

Ondernemingen die:

  • voor professioneel gebruik niet-gebruikte dragers of apparaten uitvoeren.
  • Vanaf het nationale grondgebied intracommunautair leveren en waarvoor zij de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik betaalden.

Meer weten? Lees ook deze bijdrage.