Conditions

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen met onze klanten. Er kan schriftelijk van worden afgeweken zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend voor de toekomst. Onze klanten zijn enkel professionelen, alle betrekkingen met klanten zijn B2B.  We leveren geschenken en gadgets voor bedrijven al dan niet met logo.
 2. Onze offertes zijn persoonlijk en vertrouwelijk en verbinden ons niet, tenzij zij een termijn voor aanvaarding vermelden en gebaseerd zijn op uitvoering in normale omstandigheden. Indien een niet bindende offerte aanvaard wordt, hebben wij de keuze hetzij onze offerte in te trekken binnen de 2 werkdagen vanaf de ontvangst van de aanvaarding, ofwel ze te aanvaarden door
  verzending van een orderbevestiging. De vermeldingen in de webshop gelden als niet-bindende offertes zoals hierboven beschreven. Deze komt slechts tot stand na aanvaarding door ons van de order.  Alle vermelde prijzen zijn in €, exclusief 21% BTW.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik en volgens de voorwaarden en modaliteiten van onze orderbevestiging. Elk risico, met inbegrip van het wisselkoersrisico, is steeds ten laste van onze klanten. Hetzelfde geldt voor het aanvragen van een offerte en voor het plaatsen van een bestelling op de webshop. Het plaatsen van een bestelling op de webshop brengt geen
  overeenkomst tot stand.
 4. Onze klanten aanvaarden lichte afwijkingen tussen de bestelling (op basis van drukproeven, stalen, modellen, presentatie in de webshop en/of demonstratie van goederen) en de levering ervan zodat eerstgenoemde elementen slechts richtinggevend zijn. Pantonekleuren worden volgens vaknormen uitgevoerd maar het resultaat is steeds benaderend en afhankelijk van de ondergrond. De klanten aanvaarden afwijkingen in de bestelde kleuren, zowel inzake materialen als inzake opdruk. Hetzelfde geldt met betrekking tot de hoeveelheden waarvoor een marge van 5% in min of meer wordt aanvaardt evenals de daaraan verbonden min- of meerprijs, tenzij anders bepaald in de orderbevestiging. Onze klanten verzaken uitdrukkelijk aan elk verhaal met betrekking tot deze elementen.
 5. Om de leveringstijden niet in het gedrang te brengen, verbinden de klanten zich ertoe ons de schriftelijke goedkeuring der drukproef te bezorgen, binnen de 24 uur na de ontvangst ervan. Het accepteren van de drukproef is niet vereist indien niet-gepersonaliseerde goederen rechtstreeks worden besteld via onze webshop. Leveringstermijnen zijn nooit bindend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Zelfs in zulk geval gaat de leveringstermijn slechts in na onze ontvangst van het uitdrukkelijk en voorbehoudloos akkoord van de klant op de drukproef.
 6. Levering geschiedt regelmatig op het door de klanten opgegeven adres ongeacht wie de levering daar in ontvangst neemt. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor vergissingen ingevolge twijfelachtige, onvolledige of tegenstrijdige instructies of instructies die gegevens werden per telefoon. Indien laattijdige of nieuwe levering te wijten is aan de klant, is een extra vergoeding verschuldigd aan de gebruikelijke tarieven.
 7. Alle kosten en risico’s van transport zijn altijd ten laste van onze klanten, zelfs indien wij vervoer en verzending verzorgen. Onze klanten staan in voor alle noodzakelijke taksen, toelatingen en vergunningen en ontlasten ons hiervoor.
 8. De verzendkosten voor bestellingen via de webshop worden bepaald op een forfaitair bedrag van 25,00 EUR, tenzij het totale bedrag van de order groter is dan (1000 EUR, excl BTW). De verzendkosten voor drukproeven zullen steeds in de offerte worden opgenomen. De bedragen in dit artikel kunnen ten allen tijde worden gewijzigd.
 9. De koper heeft de plicht om te onderzoeken of de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Om ontvankelijk te zijn, dienen klachten inzake zichtbare of conformiteitsgebreken uitdrukkelijk te worden vermeld op de leveringsbon. Alle andere klachten dienen ons schriftelijk te worden medegedeeld binnen de 8 dagen na de dag der levering. Klachten met betrekking tot het bedrag van de factuur dienen ons te worden betekend binnen de 8 dagen na de datum der factuur. Deze termijnen zijn vervaltermijnen. Het vervallen van de termijn zonder een klacht te formuleren volgens het bepaalde in dit artikel, impliceert onweerlegbaar integrale aanvaarding. Ook impliceert elke betaling onweerlegbaar integrale aanvaarding.
 10. Alle facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij bestellingen via de webshop geschiedt betaling meteen bij het plaatsen van de bestelling, aan de hand van het webformulier. In dit geval kan enkel betaald worden met Bancontact of met iDeal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De geldige betalingsmethoden kunnen op
  ieder moment worden gewijzigd.
 11. Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 15% verschuldigd, alsook een contractuele schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 250€ en dit onverminderd gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten.
 12. Ingeval van wanbetaling, zelfs gedeeltelijk, kunnen wij alle leveringen schorsen, zelfs indien het om andere overeenkomsten gaat en deze dringend zijn. De schadevergoeding ingeval van ontbinding ten laste van onze klanten wordt conventioneel bepaald op 35% van het bruto bedrag van de orderbevestiging, zelfs indien de drukproef nog niet werd goedgekeurd en onverminderd het bewijs van meerschade indien daartoe aanleiding bestaat.
 13. Onverminderd de overdracht van risico, behouden wij het eigendomsrecht op de goederen tot volledige betaling van alle sommen verschuldigd in uitvoering van het contract en van alle andere overeenkomsten met de klant gesloten. Betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 14. Het trekken en/of aanvaarden van wissels houdt geen schuldvernieuwing in en creëert geen afwijking van de algemene voorwaarden.
 15. Alle tekeningen, schetsen, diagrammen, stalen, modellen, giet- en pasvormen, alle logo’s, databestanden, software, teksten, geluiden en alle werktuigen van welke aard ook, blijven in alle omstandigheden onze eigendom, zelfs indien de kosten voor creatie ervan deels of geheel door de klant werden gedragen en zelfs indien zij ter beschikking van de klant werden gesteld. Zij mogen door de klanten voor geen ander doel gebruikt worden dan bepaald door de overeenkomst.
 16. De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.
Winkelwagen
Er zitten geen producten in uw winkelmand
Doorgaan met winkelen

Offerte aanvraag

Vul het onderstaande formulier in en wij leveren u zo spoedig mogelijk een offerte op maat.

Bel mij terug

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen graag contact met u op.

Offerte-aanvraag

Magnus Gifts

Magnus Gifts

Welkom bij Magnus Gifts

I will be back soon

Magnus Gifts
Hallo👋
Ik heb Ann Magnus. Waarmee kan ik u helpen?
WhatsApp