(Nederlandse versie onderaan)

Ann Magnus on more transparency on trade practices and safety rulesI believe in the professionalization of our sector. That is why we organize information sessions for fellow entrepreneurs, in collaboration with Sub Rosa Legal. In this way we ensure that everyone is aware of the legal framework for business gifts.

At our breakfast sessions in Vilvoorde there were not only delicious pastries. The main dish was the presentation on the legislation on business gifts. Together with Sandra Gobert of the law firm Sub Rosa Legal, we looked at tax & social security law as well as trade practices & security rules.

I hear you thinking: that is very dry matter, but Sandra brought them very practically. Everyone was also able to ask questions, so that those present could obtain specific information. This interactivity also led to a dialogue between the guests.

Need for transparency

In my opinion, our sector needs more transparency regarding trade practices and safety rules. For example, we notice that some customers do not know that they have to pay an environmental or Auvibel contribution. However, if you purchase gifts, a supplier is obliged to charge those amounts.

Suppliers can pass on the costs to you, the customer, or pay them themselves. Yet some companies do not. If it later turns out that the environmental contribution was not paid, you as a customer run the risk of a hefty fine.

No to counterfeiting

We also looked at the problem of (Slavic) counterfeiting in our industry. I think it is the most normal thing in the world not to put counterfeit products on the market, but some suppliers still use the gray zone. For example, you currently see a look-a-like of Fatboy’s Lamzac everywhere, but without a label. The inventors have successfully sued this, because there is no question of piracy here.

Magnus Business Gifts only works with suppliers who actively check that items from China are not pirated. Did you know that new products must differ from existing products in at least seven areas? Do the test yourself: there may be differences in terms of color, shape, fabric, price, logo… Make sure that your brand name is not on a product that may be subject to a recall!

Tax certificate for business gifts

We also organized breakfast sessions on tax and social security law. Our customers do not always know what they are allowed to give, or when they are entitled to a tax certificate. We discussed a few concrete cases, because it is not always obvious. Via a platform that we offer, every company can easily keep track of its tax benefits. Please note: if you exceed a certain amount and cannot provide a tax certificate for this, you risk a fine.

The reactions afterwards showed that the sessions were very valuable and therefore worth repeating. We managed to apply the theory in practice, with feedback that interested parties can apply in their ins and outs. It is also important to monitor changes in legislation closely. That is why we will soon be organizing a session on the impact of the GDPR legislation on business gifts.

Were you unable to attend and would you still like more information? Then feel free to contact us via info@magnusbusinessgifts.be or by telephone:02 251 89 66.

The breakfast session on tax and social laws for gifts to staff will be repeated on Thursday 21 June, in the offices of Excel Careers in Brussels.

 

Leave a Reply

Logged in as annmagnus. Edit your profile. Sign out? Required fields are marked *

____________________________________________________________________________________________________________________________________

“Onze sector heeft nood aan meer transparantie rond handelspraktijken en veiligheidsregels”

Door Ann Magnus

Ann Magnus over meer transparantie inzake handelspraktijken en veiligheidsregelsIk geloof in de professionalisering van onze sector. Daarom organiseren we infosessies voor collega-ondernemers, in samenwerking met Sub Rosa Legal. Zo zorgen we ervoor dat iedereen op de hoogte is van het wettelijk kader voor relatiegeschenken.

Op onze ontbijtsessies in Vilvoorde waren er niet alleen heerlijke koffiekoeken. De hoofdschotel was de presentatie over de wetgeving inzake relatiegeschenken. Samen met Sandra Gobert van het advocatenbureau Sub Rosa Legal bekeken we zowel fiscaal- & sociaal zekerheidsrecht als handelspraktijken & veiligheidsregels.

Ik hoor u denken: dat is gortdroge materie, maar Sandra bracht ze heel praktijkgericht. Iedereen kon ook vragen stellen, waardoor de aanwezigen gerichte informatie konden inwinnen. Die interactiviteit zorgde bovendien voor een dialoog tussen de gasten onderling.

Nood aan transparantie

Volgens mij heeft onze sector nood aan meer transparantie inzake handelspraktijken en veiligheidsregels. Zo merken we bijvoorbeeld dat sommige klanten niet weten dat ze een milieu- of Auvibelbijdrage moeten betalen. Als u geschenken aankoopt, is een leverancier nochtans verplichtdie bedragen in rekening te brengen.

Leveranciers kunnen de kosten doorrekenen aan u, de klant, of ze zelf betalen. Toch doen sommige bedrijven dat niet. Als later blijkt dat de milieubijdrage niet betaald werd, loopt u als klant het risico op een fikse boete.

Nee tegen namaak

We bekeken ook het probleem van (Slavische) namaak in onze branche. Ik vind het de normaalste zaak van de wereld dat je geen namaak in de markt zet, maar sommige leveranciers maken toch gebruik van de grijze zone. Zo zie je momenteel overal een look-a-like verschijnen van de Lamzac van Fatboy, maar dan zonder label. De bedenkers hebben dit succesvol aangeklaagd, want hier is zonder meer sprake van piraterij.

Magnus Business Gifts werkt alleen samen met leveranciers die actief uitzoeken dat artikelen uit China geen piraterij zijn. Wist u dat nieuwe producten op minstens zeven vlakken moeten verschillen van bestaande zaken? Doe zelf de test: verschillen kunnen zijn er op vlak van kleur, vorm, stof, prijs, logo… Zorg ervoor dat uw merknaam niet staat op een product waar mogelijk een re-call op komt!

Fiscaal attest voor relatiegeschenken

Ook over fiscaal- & sociaal zekerheidsrecht organiseerden we ontbijtsessies. Onze klanten weten namelijk niet altijd wat ze mogen geven, of vanaf wanneer ze recht hebben op een fiscaal attest. We bespraken enkele concrete cases, want het is niet altijd evident. Via een platform dat we aanbieden, kan elk bedrijf zijn fiscaal voordeel makkelijk bijhouden. Let op: als u een bepaald bedrag overschrijdt en hiervoor geen fiscaal attest kan voorleggen, riskeert u een boete.

Uit de reacties achteraf bleek dat de sessies heel waardevol waren en dus ook voor herhaling vatbaar. We slaagden erin de theorie toe te passen in de praktijk, met feedback die geïnteresseerden kunnen toepassen in hun reilen en zeilen. Het is ook zaak veranderingen in wetgeving op de voet te volgen. Binnenkort organiseren we daarom ook een sessie over de impact van de GDPR-wetgeving op relatiegeschenken.

Kon u er niet bij zijn en wilt u toch graag meer info? Contacteer ons dan gerust via info@magnusbusinessgifts.be of telefonisch:02 251 89 66.

De ontbijtsessie rond fiscaliteit en sociale wetmatigheden voor geschenken naar personeel wordt herhaald op donderdag 21 juni, in de kantoren van Excel Careers in Brussel.

 

Winkelwagen0
Er zitten geen producten in uw winkelmand
Doorgaan met winkelen
Offerte formulier meer kleuren

Quote request

Fill in the form below and we will provide you with a customized quote as soon as possible.

Call me back

Fill in the form below and we will be happy to contact you.

Callback request

Offerte-aanvraag

Offerte formulier