(Nederlandse versie onderaan)

The winter hour has finally started. That means the holidays are not far away. Do you already know how you want to thank your staff, customers and relations for the past year? Because you get something in return for giving an end-of-year gift.

Show (and receive)

appreciation With an end-of-year gift you show appreciation. And that has a high value for your staff, customers and business partners. Those who feel valued are happy to give something in return. Whether it’s that famous extra mile, a new order or a strong recommendation. An end-of-year gift strengthens every relationship.

Form of advertising

Nice bonus. Year-end gifts are a very efficient form of advertising. It is even cheaper to give an end-of-year gift than to advertise in magazines or on television. Moreover, you can add your logo and give a strong message. A tip: always give something that has value for the recipient. Knick-knacks have a negative impact on your company’s image.eindejaarsgeschenk

Competitive Advantage

A gift leaves no one untouched. Also an end of year gift. It creates loyalty among your staff and customers. And with future customers. An end-of-year gift has a positive effect on future projects and collaborations. Extra advantage: the new budgets are drawn up at the end of the year. So your memory is still fresh. Stand out with your gift!

Need inspiration?

We are happy to help you find the ideal end-of-year gift for your company. Don’t wait too long so that you have the best choice. Santa Claus also works with delivery terms.

Contact us

Or view our catalogue

 

Leave a Reply

Logged in as annmagnus. Edit your profile. Sign out? Required fields are marked *

__________________________________________________________________________________________________________________________________

3 redenen waarom u beter vandaag nog aan eindejaarsgeschenken denkt

Het winteruur is definitief ingezet. Dat betekent dat de feestdagen niet meer veraf zijn. Weet u al hoe u uw personeel, klanten en relaties wilt bedanken voor het afgelopen jaar? Want voor het geven van een eindejaarsgeschenk krijgt u zelf iets terug.

Waardering tonen (en krijgen)

Met een eindejaarsgeschenk geeft u blijk van waardering. En dat heeft een hoge waarde voor zowel uw personeel, klanten als zakenpartners. Wie zich gewaardeerd voelt, geeft daar graag iets voor terug. Of dat nu die befaamde extra mile is, een nieuw order of een sterke aanbeveling. Een

eindejaarsgeschenk versterkt elke relatie.

eindejaarsgeschenk

Vorm van reclame

Mooi meegenomen. Eindejaarsgeschenken zijn een zeer efficiënte vorm van reclame. Het is zelfs goedkoper om een eindejaarsgeschenk te geven dan te adverteren in magazines of op televisie. Bovendien kunt u uw logo toevoegen en eensterke boodschap meegeven. Een tip: geef altijd iets dat waarde heeft voor de ontvanger. Prullaria hebben een negatieve impact op het imago van uw bedrijf.

Concurrentievoordeel

Een geschenk laat niemand onberoerd. Ook een eindejaarsgeschenk. Het zorgt voor loyaliteit bij uw personeel en klanten. En bij toekomstige klanten. Een eindejaarsgeschenk heeft een positief effect op toekomstige projecten en samenwerkingen. Extra voordeel: op het einde van het jaar worden de nieuwe budgetten opgemaakt. U zit dus nog fris in het geheugen. Zorg dat u eruit springt met uw geschenk!

Inspiratie nodig?

Wij helpen u graag op weg naar het ideale eindejaarsgeschenk voor uw bedrijf. Wacht niet te lang zodat u de beste keuze hebt. Ook de Kerstman werkt met levertermijnen.


Contacteer ons

Of bekijk onze catalogus

Winkelwagen0
Er zitten geen producten in uw winkelmand
Doorgaan met winkelen
Offerte formulier meer kleuren

Quote request

Fill in the form below and we will provide you with a customized quote as soon as possible.

Call me back

Fill in the form below and we will be happy to contact you.

Callback request

Offerte-aanvraag

Offerte formulier