(Nederlandse versie onderaan)

The end of the year is approaching again. Yes! I notice that by the steadily increasing number of times I get the question: “What do you see as a hype for the end of the year?”

That is why I would like to dedicate a blog to it. The trends I see towards the end of the year:

RFID: digital security

The number of cam covers sold has tripled compared to last year. Towards the end of the year I also see the digital protection of your cards via RFID increasing.

(Zie foto’s op site)

View all RFID articles

 

Ecology

Donating ecological products is no longer a way to distinguish yourself. It’s the new normal. And one that we welcome with cheers.

Even the biggest eco or bio renouncers are now tacking and betting on ecology. That is why we are no longer simply following the CSR trend, but are going to certify. We received a bronze medal from EcoVadis.

What do we already apply internally? We include eco-articles as an alternative in our quotes as standard. This allows the customer to evaluate any price differences themselves. Also for the end of the year.

(Zie foto’s op site)

View all eco promotional gifts

 

Marble

Since last year you have seen marble in the retail trade. However, it is now also a trend within the gadgets. For example, you have wine coolers in marble. Ideal for the end of the year.

Will it become a major trendsetter? No, I don’t think so. It weighs a pack to take under your arm to a customer. It is also very specific and we often send end-of-year gifts.

View all cooler bags

 

 

Copper

Copper can also be found in the end-of-year products. That seems more like an item that can catch on at the end of the year because of the warm material.

By the way, did you know that a drinking bottle with a copper interior has a longer warming period? It is more expensive, but remarkably more solid than the cheaper brothers.

View all copper items

 

Light up logo

You have the option to light up your logo on a number of articles. As? A mug to go, power bank, headphone, … It’s a nice way of personalization. Especially for the atmospheric end of the year.

We notice that these items are now available with multiple players. As a result, the end customer can enjoy a price reduction of about 9%!

(Zie foto’s op site)

View all light up articles

 

Wireless charging

In the Netherlands, wireless power banks are sold like hot cakes. This is still a bit off for us. The Belgians are a bit more careful. They think for a moment. Most people also don’t have a compatible phone yet. However, I see this changing next year. So wireless charging stations and power banks will be a trend in 2020 in Belgium!

(Zie foto’s op site)

View all power banks

 

Granny bag

My absolute favorite in the price category under 5 euros. The nice net bag with which our mom used to get her fruit from the fruit farmer. We are already using it! Undoubtedly also during this end of the year.

View all bags

 

Leave a Reply

Logged in as annmagnus. Edit your profile. Sign out? Required fields are marked *

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Relatiegeschenken: trends voor het eindejaar

Het eindejaar is weer in aantocht. Jawel! Dat merk ik aan het stevig stijgend aantal keer dat ik de vraag krijg: “Wat zie jij als een hype naar het eindejaar?”

Daarom dat ik er graag even een blog aan wijdt. De trends die ik zie naar het eindejaar:

RFID: digitale veiligheid

Het aantal verkochte camcovers is verdrievoudigd tegenover van vorig jaar. Naar het eindejaar zie ik ook de digitale bescherming van je kaarten via RFID toenemen.

Bekijk alle RFID-artikelen

Ecologie

Ecologische producten schenken is niet langer een manier om je te onderscheiden. Het is the new normal. En eentje die we met gejuich verwelkomen.

Zelfs de grootste afzweerders van eco of bio gaan nu overstag en zetten in op ecologie. Daarom dat wij nu niet gewoon meer de CSR-trend houden maar gaan certificeren. We kregen een bronzen medaille van EcoVadis.

Wat wij intern alvast toepassen? Standaard nemen we eco-artikels mee op als alternatief in onze offertes. Zo kan de klant eventuele prijsverschillen zelf evalueren. Ook voor eindejaar.

Bekijk alle eco relatiegeschenken

Marmer

Al sinds vorig jaar zie je marmer in de detailhandel. Toch is nu ook een trend binnen de gadgets. Je hebt bijvoorbeeld wijnkoelers in marmer. Ideaal voor het eindejaar.

Gaat het een grote trendsetter worden? Nee volgens mij niet. Het weegt een pak om zo eventjes onder je arm mee te nemen naar een klant. Het is ook heel specifiek en eindejaarsgeschenken sturen we veelal op.

Bekijk alle koeltassen

Koper

Koper is ook terug te vinden in de eindejaarsproducten. Dat lijkt me eerder een item dat op het eindejaar kan aanslaan omwille van het warme materiaal.

Wist je trouwens dat een drinkbus met een koperen binnenzijde een langere warmhoudtermijn heeft? Ze is wel duurder, maar opmerkelijk degelijker dan de goedkopere broertjes.

 

Bekijk alle koper artikelen

Light up logo

Je hebt de mogelijkheid om op een aantal artikelen je logo te laten oplichten. Zoals? Een mok to go, powerbank, headphone, … Het is een leuke manier van personalisatie. Zeker voor het sfeervolle eindejaar.

We merken dat er nu bij meerdere spelers deze artikelen beschikbaar zijn. Hierdoor kan de eindklant genieten van een prijsdaling van zowat 9%!

Bekijk alle light up artikelen

Draadloos laden

In Nederland gaan de draadloze powerbanks over de bank als zoete broodjes. Bij ons blijft dit nog wat uit. De Belgen zijn wat voorzichtiger. Ze denken nog even na. De meeste mensen hebben ook nog geen telefoon die compatibel is. Naar volgend jaar zie ik dit echter veranderen. Dus draadloze oplaadstations en powerbanks worden een trend in 2020 in België!

Bekijk alle powerbanks

Granny bag

Mijn absolute favoriet in de prijscategorie onder 5 euro. Het leuke netzakje waarmee ons moemoe vroeger haar fruit ging halen bij de fruitboer. Wij hebben hem alvast in gebruik! Ongetwijfeld ook tijdens dit eindejaar.

 

Bekijk alle tassen

Winkelwagen0
Er zitten geen producten in uw winkelmand
Doorgaan met winkelen
Offerte formulier meer kleuren

Quote request

Fill in the form below and we will provide you with a customized quote as soon as possible.

Call me back

Fill in the form below and we will be happy to contact you.

Callback request

Offerte-aanvraag

Offerte formulier