(Nederlandse versie onderaan)

On Tuesday 23 October, we welcomed both customers and non-customers for our CSR breakfast session. Everyone who signed up was present. Those who came by train could count on our Jessica. As an experienced private driver, she brought the train travelers to their destination.

Reception with coffee

A barista provided hot coffee, latte or cappucino. Of course there was also something to eat for the hungry stomachs. The mouths of those present fell open for the first time when Ann Magnus announced that she had a presentation with 33 slides. Fortunately, she was able to reassure everyone. She wasn’t going to pull it off. She got everything on a small A6 card and one slide.

The Dalai Lama explains CSR in one sentence: “If you think you are too small, try sleeping with a mosquito.” That was the central message.

The examples flew around

Nathalie Bekx, co-author of “Journey to sustainable business with the SDGs as a compass”, continued. She first gave a look behind the workings of Time 4 Society, a CSR brainchild of hers.

The slogan that Nathalie quoted: the best view comes after the hardest climb. Warnings followed for the tangle of certificates. And the advice to let CSR start from the people. Nathalie then let those present know and discover the SDG fitness plan.

CSR breakfast session positively received

The assessment form of the attendees contained the following words:

Afterwards, the conversation continued with a deliciously scented coffee in a porcelain mug. No disposable cup to be found! Around 11 o’clock everyone left with Nathalie’s book and a goodie bag with eco-items.

Do you also want to be there during a next CSR breakfast session?

Put yourself on the interest list

 

Leave a Reply

Logged in as annmagnus. Edit your profile. Sign out? Required fields are marked *

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Terugblik CSR-ontbijtsessie

Op dinsdag 23 oktober ontvingen we zowel klanten als niet-klanten voor onze CSR-ontbijtsessie. Iedereen die intekende was aanwezig. Wie met de trein kwam, mocht rekenen op onze Jessica. Als een ervaren prive-chauffeur bracht ze de  treinreizigers op bestemming.

Ontvangst met koffie

Een barista zorgde voor een warme koffie, latte of cappucino. Uiteraard viel er voor de hongerige magen ook iets te eten. De monden van de aanwezigen viel een eerste keer open toen Ann Magnus verkondigde een presentatie te hebben met 33 slides. Gelukkig kon ze iedereen geruststellen. Die ging ze niet afhaspelen. Ze kreeg alles op een klein A6-kaartje en één slide.

De Dalai Lama verklaart MVO met één zin: “If you think you are too small, try sleeping with a mosquito.” Dat was de centrale boodschap.

De voorbeelden vlogen in het rond

Nathalie Bekx, co-auteur van “Reis naar duurzaam ondernemen met de SDG’s als kompas”, ging verder. Ze gaf eerst een blik achter de werking van Time 4 Society, een MVO-geesteskind van haar.

De slogan die Nathalie aanhaalde: the best view comes after the hardest climb. Er volgde waarschuwingen voor het kluwen van certificaten. En de raad om CSR vanuit de mensen te laten vertrekken. Nathalie liet de aanwezigen vervolgens het SDG-fitplan kennen en ontdekken.

CSR-ontbijtsessie positief onthaald

Op het beoordelingsformulier van de aanwezigen stonden volgende woorden:

Achteraf werd nog verdergepraat met een heerlijk geurende koffie in een porselainen mok. Geen wegwerpbeker te bespeuren! Omstreeks 11 uur ging iedereen de deur uit met het boek van Nathalie en een goodie-bag met eco-items.


Wil je er ook bij zijn tijdens een volgende CSR-ontbijtsessie?

Zet je op de interesselijst

Winkelwagen0
Er zitten geen producten in uw winkelmand
Doorgaan met winkelen
Offerte formulier meer kleuren

Quote request

Fill in the form below and we will provide you with a customized quote as soon as possible.

Call me back

Fill in the form below and we will be happy to contact you.

Callback request

Offerte-aanvraag

Offerte formulier