(Nederlandse versie onderaan)

Three months ago, I followed a CEX workshop (customer experience for the hard to understand among us) with Rik Vera at Groeiatelier.

There were also a number of potential clients to spar with. This gave me new insights. Thank you forever.

What are those insights?

We are in a rapidly changing market. Traders present us with a major challenge. They make their sales platforms so simple that anyone can start buying directly on them. And there is also China. They make massive contacts via social media channels, such as LinkedIn. The big brands distribute their articles through channels other than B2C. In this way they can still get rid of their stocks and tap into new markets.

In fact, we are all searching. Searching in the new normal.

Looking for how we can get a piece of the cake (or a crumb). While we should actually think: how can we make sure that the cake wants to be eaten by us!

The start of an investigation

Our new insights have now been converted into research. That was a fun thing to do.

And yes, the customer is already central to us. And yes, we already work on the basis of briefings. Although many customers still don’t know that. And how are we digital? Yes, we have a website and are active on LinkedIn and Insta. But what about the rest? We leave many options there.

Because we are not box movers. But does the world know? No, the world doesn’t know that.

Digital marketing

I was brought up from a real Flemish entrepreneurial family. The credo: just do it now.

“You shouldn’t exhibit everything like a Dutchman does (even exhibit what you may not have 100% power yet). Trial and error? Oh no, definitely don’t apply. Only do something if you are 200% sure it is right.”

This also resulted in my advisory board having to include someone who knows their way around digital marketing and presents it like a pro. Check!

And cherry tomatoes

But why am I writing a blog about this today? Because I became very happy when I walked into the supermarket the other day. I thought back to my case in the workshop. I was a ‘customer’ for a company that supplies cherry tomatoes to supermarkets. I knew something about that as the mother of three cherry tomato devourers (I buy five boxes a week!).

How would people with children buy more cherry tomatoes from the brand?

 

I had a magical plan. Actually, today I wonder what they are doing with my plan. How far are they? Do they have issues they have questions about? Just like I had? Because hey, a growth studio gets things started. But the question mark needs an answer. And no, that doesn’t happen overnight. And maybe some tinkering still needs to be done.

What a workshop can bring about!

Thank you

Merci Growth workshop. Thanks Rick Vera.

Thank you team for joining us in all the crazy leaps your boss makes in this changing world.

But it is for a greater good, namely making our company future-proof. Yes, I certainly hear it in the wings when it is suggested “she has followed a workshop”.

 

Leave a Reply

Logged in as annmagnus. Edit your profile. Sign out? Required fields are marked *

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Van inzichten tot onderzoek

Drie maanden geleden volgde ik bij Groeiatelier een CEX-workshop (customer experience voor de slechte verstaanders onder ons) met Rik Vera.

Er waren ook een aantal potentiële klanten om mee te sparren. Daardoor kreeg ik nieuwe inzichten. Waarvoor eeuwig dank.

Wat die inzichten zijn?

Wij zitten in een sterk veranderende markt. Traders zetten ons voor een grote uitdaging. Zij maken hun verkoopsplatformen zo eenvoudig, dat iedereen er rechtstreeks op kan gaan kopen. En er is ook China. Zij leggen massaal contacten via social mediakanalen, zoals LinkedIn. De grote merken verdelen hun artikelen via andere kanalen dan B2C. Op die manier kunnen ze hun voorraden toch nog weg krijgen en boren ze nieuwe markten aan.

Eigenlijk zijn we allemaal zoekende.  Zoekende in the new normal

Aan het zoeken naar hoe wij een stukje van de cake (of een kruimel) kunnen te pakken krijgen. Terwijl we eigenlijk moeten denken: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de cake door ons gegeten wil worden!

De start van een onderzoek

Onze nieuwe inzichten zijn ondertussen in onderzoek omgezet. Dat was een leuke om te doen.

En ja, de klant staat bij ons al centraal.  En ja, we werken al op basis van briefings. Al weten nog veel klanten dat niet. En hoe staan we digitaal? Ja, we hebben een website en zijn actief op LinkedIn en Insta. Maar wat met de rest? Daar laten we nog veel opties liggen.

Want wij zijn geen box-movers. Maar weet de wereld dat? Nee, de wereld weet dat niet.

Digitale marketing

Ik ben opgebracht uit een echt Vlaams ondernemersgezin. Het credo: doe nu maar gewoon.

“Je moet niet zo alles tentoon spreiden zoals een Nederlander doet (zelfs tentoonstellen wat je misschien nog niet 100% bij machte hebt). Trial en error? Oh nee, zeker niet toepassen. Alleen iets doen als je 200% zeker bent dat het goed is.”

Daaruit is ook voortgekomen dat in mijn adviesraad iemand moet zitten die zijn weg kent in digital marketing en dit als een pro neerzet. Check!

En kerstomaten

Maar waarom ik hier vandaag een blog over schrijf? Omdat ik heel blij werd toen ik laatst in de supermarkt liep. Ik dacht er terug aan mijn case in de workshop. Ik was hierin ‘klant’ voor een bedrijf dat kerstomaten levert aan supermarkten. Daar wist ik iets van als moeder van drie kerstomatenverslinders (ik koop vijf doosjes per week!).

Hoe zouden mensen met kinderen meer kerstomaten kopen van het merk?

Ik had een magisch plan. Eigenlijk vraag ik me vandaag af wat ze met mijn plan aan het doen zijn. Hoever staan ze? Hebben ze issues waar ze vragen bij hebben? Net zoals ik die had? Want hé, een groeiatelier zet iets in gang. Maar de question mark moet een antwoord krijgen. En nee, dat gaat niet over één nacht ijs. En misschien moet er nog gesleuteld worden.

Wat een workshop zoal teweeg kan brengen!

Dankjewel

Merci Groeiatelier. Thanks Rik Vera.

Dankjewel team om mee te gaan in alle gekke sprongen dat je baas maakt in deze veranderende wereld.

Maar het is voor een groter goed, namelijk het future proof maken van ons bedrijf. Jawel, ik hoor het zeker in de coulissen als er geopperd wordt “ze heeft een workshop gevolgd”.

Winkelwagen0
Er zitten geen producten in uw winkelmand
Doorgaan met winkelen
Offerte formulier meer kleuren

Quote request

Fill in the form below and we will provide you with a customized quote as soon as possible.

Call me back

Fill in the form below and we will be happy to contact you.

Callback request

Offerte-aanvraag

Offerte formulier