DOSSIER FISCALITEIT

Onder onze dienstverlening horen ook gadgets die we op de Belgische markt verkopen. Daarin zitten vaak batterijen. Daardoor worden ze gezien als elektrische of elektronisch apparatuur (EEA). Bijgevolg hebben ze een impact op ons milieu. Vandaar dat de overheid op deze producten een milieubijdrage vastlegde. Met deze bijdrage kunnen ze ervoor zorgen dat de recyclage en verwerking van de producten op een zo’n duurzaam mogelijke wijze wordt uitgevoerd.

Transparant informeren over bijdragen

We ondernemen maatschappelijk verantwoord. Dat betekent dat we ook transparant communiceren over de bijdragen die u betaalt bij de aankoop van geschenken. We willen klanten informeren over duurzame producten en een duurzaam beleid.

Wat zegt de wetgeving?

Op Europees vlak zijn er sinds 2002 een aantal richtlijnen die van kracht zijn. De laatste waar u rekening mee moet houden:

Bebat

Bebat geeft al 20 jaar gebruikte batterijen een nieuw leven, door ze in te zamelen, te sorteren en te recycleren.

Recupel

Recupel is een Belgische vzw die het inzamelen en verwerken van afgedankte elektro-toestellen en lampen organiseert.

Bebat : aanvaardingsplicht & contributieplicht

Wanneer de eindverkoper, tussenhandelaar en producent/invoerder batterijen op de Belgische markt brengt, moet hij aan de volgende verplichtingen voldoen:

Vandaar dat we graag verder toelichting geven.

Aanvaardingsplicht

“Afgedankte batterijen en accu’s, zowel los verkocht als ingebouwd in een toestel, zijn onderworpen aan de aanvaardingsplicht. De aanvaardingsplicht houdt in dat de eindverkoper, tussenhandelaar en producent/invoerder verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van afgedankte batterijen en accu’s. Zij zijn verplicht om het door de klant afgedankte product terug te nemen.”

Contributieplicht

Bij de contributieplicht moeten we stilstaan bij het onderscheid of het gaat om een B2B- of B2C-relatie.

Recupel: meldingsplicht

Bij Recupel staat de recyclage van afgedankte elektronische apparatuur (AEEA) centraal. Zodra een eindverkoper, tussenhandelaar en producent/invoerder elektronische apparatuur op de Belgische markt brengt, wilt de overheid dat er een bijdrage wordt betaald. Dit om ervoor te zorgen dat een AEEA gerecycleerd wordt. (contributieplicht)

De eindverkoper, tussenhandelaar en producent/invoerder wordt niet alleen verplicht om een bijdrage te vragen op de elektronische apparatuur. Hij is ook verplicht om deze terug te aanvaarden indien een consument hem terugbrengt. (aanvaardingsplicht).

Tot slot heeft de wetgever aan de eindverkoper, tussenhandelaar en producent/invoerder de meldingsplicht die elektronische apparatuur op de markt brengt. Specifiek voor ons is het van belang dat onze klanten weten:

Bekijk het volledige dossier Fiscaliteit

Winkelwagen0
Er zitten geen producten in uw winkelmand
Doorgaan met winkelen
Offerte formulier meer kleuren

Quote request

Fill in the form below and we will provide you with a customized quote as soon as possible.

Call me back

Fill in the form below and we will be happy to contact you.

Callback request

Offerte-aanvraag

Offerte formulier