(Nederlandse versie onderaan)

The smartwatch is gaining more and more interest from consumers and the market. Also at companies. For example, one in ten employees would have wearables available. A smartwatch therefore has a number of advantages. Especially if companies want to focus on the health of their employees. Or customers, of course.

What to look for when purchasing?

The offer is large these days. That doesn’t make it any easier to make a choice. Of course, the price also plays a major role. Fortunately, the cheaper models are no longer really inferior to the more expensive ones in terms of specifications. Which things are important? The choice of the operating system, for example. A smartwatch is simply connected to a smartphone. It is necessary that they use the same operating system.

In terms of functionalities, it is important to know whether the smartwatch offers what the user desires. The available apps and the options that are built in as standard tell a lot. Not insurmountable. Certainly not for companies that want their employees to actively use the smartwatch.

Betting on health

Many smartwatches, like sports watches, have functions that help to monitor health. Just think of a pedometer and a sleep monitor. They are often default apps. Just like an activity meter and a heart rate monitor. Smartwatches can therefore have an impact on the physical readiness of employees. Not only can they say when it’s time to get up again, but also when it’s time to drink water, for example. It is also possible to monitor dietary patterns more closely.

Make appointments quickly

When you connect the smartwatch to a mobile phone via Bluetooth, you can use functions of your phone. Read messages and emails, view appointments, etc. You can also keep track of your agenda on your smartwatch or plan your route with a navigation app. Most smartwatches also have a camera, so you can quickly take a photo.

The most used functionality of the smartwatch? The clock of course. Otherwise the smartwatch wouldn’t be called “smartwatch” if you couldn’t see the time.

And the price? It is very diverse. For example, we have smartwatches of a decent quality from 75 euros (from 10 pieces).

 

Leave a Reply

Logged in as annmagnus. Edit your profile. Sign out? Required fields are marked *

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Waarom een smartwatch een leuk eindejaarsgeschenk is

De smartwatch verovert meer en meer de interesse van de consument en de markt. Ook bij bedrijven. Zo zou één op de tien werknemers wearables ter beschikking krijgen. Een smartwatch heeft dan ook een aantal voordelen. Vooral als bedrijven willen inzetten op de gezondheid van hun medewerkers. Of klanten, uiteraard.

Waarop letten bij de aankoop?
Het aanbod is tegenwoordig groot. Dat maakt het niet eenvoudiger om een keuze te maken. Ook de prijs speelt natuurlijk een grote rol. Gelukkig hoeven de goedkopere modellen qua specificaties niet meer echt onder te doen voor de duurdere exemplaren. Welke zaken zijn belangrijk? De keuze voor het besturingssysteem, bijvoorbeeld. Een smartwatch staat nu eenmaal in verbinding met een smartphone. Het is noodzakelijk dat zij hetzelfde besturingssysteem gebruiken.

Qua functionaliteiten is het belangrijk om te weten of de smartwatch datgene biedt wat de gebruiker verlangt. De beschikbare apps en de mogelijkheden die standaard zijn ingebouwd, vertellen veel. Niet onoverkomelijk. Zeker niet voor bedrijven die de smartwatch actief willen laten gebruiken door de medewerkers.

Inzetten op gezondheid
Veel smartwatches hebben net als sporthorloges functies die helpen om de gezondheid in de gaten te houden. Denk maar aan een stappenteller en een slaapmonitor. Het zijn vaak standaard apps. Net als activiteitenmeter en een hartslagmeter. Smartwatches kunnen dus een impact hebben op de fysieke paraatheid van medewerkers. Ze kunnen niet alleen zeggen wanneer het tijd is om nog eens recht te staan, maar bijvoorbeeld ook wanneer het tijd is om water te drinken. Het is ook mogelijk om voedingspatronen van naderbij op te volgen.

Snel afspraken maken
Wanneer je de smartwatch via Bluetooth koppelt met een mobiele telefoon, kun je zo functies van je telefoon gebruiken. Berichten en e-mails lezen, afspraken bekijken, … Daarnaast kun je op je smartwatch je agenda bijhouden of je route plannen met een navigatie-app. De meeste smartwatches hebben ook een camera, waardoor je snel een foto maakt.

De meest gebruikte functionaliteit van de smartwatch? De klok natuurlijk. Anders zou de smartwatch niet ‘smartwatch’ heten als je de tijd niet kon zien.

En de prijs? Die is heel uiteenlopend. Zo hebben wij smartwatchen van een degelijke kwaliteit vanaf 75 euro (vanaf 10 stuks).

 

smartwatch
Winkelwagen0
Er zitten geen producten in uw winkelmand
Doorgaan met winkelen
Offerte formulier meer kleuren

Quote request

Fill in the form below and we will provide you with a customized quote as soon as possible.

Call me back

Fill in the form below and we will be happy to contact you.

Callback request

Offerte-aanvraag

Offerte formulier