(Nederlandse versie onderaan)

A loyalty program offers many benefits. Both when you are just starting out and when you choose to update your existing loyalty program.

Retaining existing customers

Retaining your current customers is a challenge. Still, it is good to know that it costs on average seven times more to acquire new customers. Increasing your customer retention by just five percent can boost your profits by 25-95 percent. A loyalty program offers customers a reason to stay (buy).

Attract new customers

With an attractive and interesting loyalty program that offers customers valuable rewards, it is easier to attract new customers. Customer acquisition is not typically the main goal of a loyalty program. But it’s always important to replenish your customer pool, right? And that while you work hard to keep your old customers.

Repel ‘bad’ customers

Sometimes customers don’t fit with your company. They don’t buy enough or only take advantage of discounts. Therefore, the investment to keep them is not interesting. Consequently, it is more profitable to lose these ‘bad’ customers. A loyalty program that rewards ‘good’ customers can ensure this.

On the other hand, a loyalty program allows you to regain ‘lost’ customers. The success rate of winning back inactive customers can be three to four times higher than the number of new customers acquired. The reason? You have their information, such as purchase history, contact information, and preferred communication channel. Use this to your advantage!

Sell ​​what you want and what your customers want

With a loyalty program you can perfectly track the purchase history of your customers. This way you know which products you need to stock more. In addition, you can properly market and move the products you want to sell.

Competitive advantage

Your competition will not sit still. And neither do you. Special offers on a loyalty platform are an excellent idea when you notice that your competitors are also offering something special. Or when your customers seem to be looking for other places.

Create ambassadors

You want more than just loyal customers. You want ambassadors. These are customers telling friends, family members and colleagues how great your business is. This kind of personal word of mouth is more persuasive than any other promotional material. Keeping your customers happy not only keeps them loyal. They become an intrinsic part of your network.

Did you know that we recently launched a new loyalty program platform?

Leave a Reply

Logged in as annmagnus. Edit your profile. Sign out? Required fields are marked *

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Waarom kiezen voor een loyaliteitsprogramma?

Een loyaliteitsprogramma biedt heel wat voordelen. Zowel wanneer u er net mee start als wanneer u kiest voor een update van uw bestaand loyaliteitsprogramma.

Behoud van bestaande klanten

Het behouden van uw huidige klanten is een uitdaging. Toch is het goed om weten dat het gemiddeld zeven keer meer kost om nieuwe klanten te werven. Het verhogen van uw klantretentie met slechts vijf procent kan uw winst met 25-95 procent verhogen. Een loyaliteitsprogramma biedt klanten een reden om te blijven (kopen).

Aantrekken nieuwe klanten

Met een aantrekkelijk en interessant loyaliteitsprogramma dat klanten waardevolle beloningen biedt, trekt u gemakkelijker nieuwe klanten aan. Klantacquisitie is niet typisch het hoofddoel van een loyaliteitsprogramma. Maar het is altijd belangrijk om uw klantenpool aan te vullen, toch? En dat terwijl u hard werkt om uw oude klanten te behouden.

Afstoten ‘slechte’ klanten

Soms passen klanten niet bij uw bedrijf. Ze kopen niet genoeg of profiteren alleen van kortingen. Daardoor is de investering om hen te houden niet interessant. Bijgevolg is het winstgevender om deze ‘slechte’ klanten te verliezen. Een loyaliteitsprogramma dat ‘goede’ klanten beloont, kan hiervoor zorgen.

Aan de andere kant kunt u met een loyaliteitsprogramma ‘verloren’ klanten terugwinnen. Het succespercentage van het terugwinnen van inactieve klanten kan drie à vier keer hoger zijn dan het aantal nieuwe aangetrokken klanten. De reden? U beschikt over hun informatie, zoals aankoopgeschiedenis, contactinformatie en voorkeurscommunicatiekanaal. Gebruik dit in uw voordeel!

Verkoop wat u wilt en wat uw klanten willen

Met een loyaliteitsprogramma kunt u de aankoopgeschiedenis van uw klanten perfect volgen. Zo weet u welke producten u meer moet stockeren. Bovendien kunt u de producten die u wilt verkopen op de juiste manier vermarkten en verplaatsen. 

Concurrentievoordeel

Uw competitie blijft niet stilzitten. En u ook niet. Speciale aanbiedingen op een loyaliteitsplatform zijn een uitstekend idee wanneer u merkt dat uw concurrenten ook iets speciaals aanbieden. Of wanneer uw klanten andere oorden lijken op te gaan zoeken.

Ambassadeurs creëren

U wilt meer dan alleen trouwe klanten. U wilt ambassadeurs. Dit zijn klanten die vrienden, familieleden en collega’s vertellen hoe geweldig uw bedrijf is. Dit soort persoonlijke mond-tot-mondreclame is overtuigender dan welk ander promotiemateriaal dan ook. Als u uw klanten tevreden houdt, blijven ze niet alleen trouw. Ze worden een intrinsiek onderdeel van uw netwerk.

Wist u dat we onlangs een nieuw platform voor loyaliteitsprogramma’s lanceerden?

Winkelwagen0
Er zitten geen producten in uw winkelmand
Doorgaan met winkelen
Offerte formulier meer kleuren

Quote request

Fill in the form below and we will provide you with a customized quote as soon as possible.

Call me back

Fill in the form below and we will be happy to contact you.

Callback request

Offerte-aanvraag

Offerte formulier