(Nederlandse versie onderaan)

More and more companies express their appreciation for the efforts of their employees. An appropriate pat on the back or words of praise are part of this. Even more. Who doesn’t even like to receive a present? That indulgence has a positive effect. Companies that pamper their staff see their productivity increase. There are a number of reasons for this.

  1. It motivates employees

The beneficial effect of positive reinforcement has been known for some time. A reward is included. A simple recognition of employees doing well inspires your staff to do even better. Your appreciation encourages them to work harder and be more productive.

  1. It makes you an attractive employer

Who wouldn’t want to work for an employer who values ​​good work? You do not have to completely pull the card of Google, for example. Just think of gastronomic dishes in the cafeteria, massage rooms, skin care and an attractive salary. It is also easier to attract intelligent and talented people with promotional gifts, gift baskets or a retention program.

  1. It keeps your employees on board

Rewarding employees should be part of your retention policy. When you treat your employees well, the best and the brightest want to stay in your company. If you keep them happy and challenged, why do they want to work elsewhere?

  1. It Boosts Your Marketing

Your work environment and how you treat your employees play a big role in how people see your brand. Companies that value their employees gain a great reputation. Treating your employees well shows the public that you are successful, stable and caring. In the eyes of many people, doing business with you is a value.

  1. It is fiscally interesting

Basically, the employee pays taxes on gifts from employers. They count as a benefit in kind. So a wage. Smaller gifts are not taxed, but as an employer you cannot deduct them. However, there are exceptions:

On June 21, 2018, Magnus Business Gifts organized a breakfast session ‘Pampering your employees: the legal issues’.

Do you want to motivate your employee(s)? Contact us for customized options.

Leave a Reply

Logged in as annmagnus. Edit your profile. Sign out? Required fields are marked *

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Waarom uw personeel in de watten leggen

Meer en meer bedrijven uiten hun waardering voor de inzet van hun medewerkers. Een gepast schouderklopje of lovende woorden horen daarbij. Meer zelfs. Wie krijgt er niet eens graag een cadeautje? Die verwennerij heeft een positief effect. Bedrijven die hun personeel in de watten leggen zien hun productiviteit toenemen. Daar zijn een aantal redenen voor.

  1. Het motiveert medewerkers

Het gunstig effect van positieve bevestiging is al langer geweten. Een beloning hoort daarbij. Een eenvoudige erkenning van werknemers die het goed doen, inspireert uw personeel om nog beter hun best te doen. Uw waardering moedigt hen aan om harder te werken en productiever te zijn.

  1. Het maakt van u een aantrekkelijke werkgever

Wie wil er nu niet werken voor een werkgever die goed werk waardeert? U hoeft daarvoor niet volledig de kaart van bijvoorbeeld Google te trekken. Denk maar aan gastronomische gerechten in de cafetaria, massageruimtes, huidverzorging en een aantrekkelijk loon. Ook met relatiegeschenken, geschenkmanden of een retentieprogramma trekt u gemakkelijker intelligente en getalenteerde mensen aan.

  1. Het houdt uw medewerkers aan boord

Medewerkers belonen zou vaste kost moeten zijn in uw retentiebeleid. Wanneer u uw werknemers goed behandelt, willen de besten en de slimsten in uw bedrijf blijven werken. Als je ze blij en uitgedaagd houdt, waarom zoeken ze dan ergens anders willen werken?

  1. Het boost uw marketing

Uw werkomgeving en hoe u uw werknemers behandelt, spelen een grote rol in hoe mensen uw merk zien. Bedrijven die hun medewerkers waarderen krijgen er een geweldige reputatie bovenop. Het goed behandelen van uw werknemers toont het publiek dat u succesvol, stabiel en zorgzaam bent. In de ogen van veel mensen is een waarde om met u zaken te doen.

  1. Het is fiscaal interessant

In principe betaalt de werknemer belastingen op geschenken van werkgevers. Ze gelden als een voordeel van alle aard. Een loon dus. Kleinere cadeaus worden niet belast, maar die kunt u als werkgever dan weer niet aftrekken. Er zijn echter uitzonderingen:

Op 21 juni 2018 organiseerde Magnus Business Gifts een ontbijtsessie ‘Pampering your employees: the legal issues’.


Wilt u uw medewerker(s) motiveren? Contacteer ons voor de mogelijkheden op maat.

Winkelwagen0
Er zitten geen producten in uw winkelmand
Doorgaan met winkelen
Offerte formulier meer kleuren

Quote request

Fill in the form below and we will provide you with a customized quote as soon as possible.

Call me back

Fill in the form below and we will be happy to contact you.

Callback request

Offerte-aanvraag

Offerte formulier