(Nederlandse versie onderaan)

A loyalty program is an activity to bind customers and encourage repeat purchases. Usually by giving benefits or gifts. Often these are savings programs with a reward for a frequent purchase. Dutch research shows that loyalty programs have a positive effect on customer loyalty. And that customer loyalty is just a more important factor for the profitability of companies.

Savings program best known form

The best-known form of a loyalty program is the savings program. For example, the customer receives points that he can save. He can exchange those accumulated points for gifts, exclusive discounts or money. The effect is mainly psychological, since the customer pays for the benefit or gift obtained.

Some conditions for success

Thanks to a well-designed and executed loyalty program, companies succeed in increasing the value of their customer base. As a result, the customer remains a customer for longer, which benefits the profitability of the company. Some conditions to achieve this:

Did you know that we recently launched a brand new platform for loyalty programs?

 

Also possible for staff.

A loyalty program is ideal for retaining customers for a longer period of time. But that also applies to your staff with a retention program. The loyalty program for your employees, so to speak. With this you reward your employees for achieving a certain goal. Just think of a sales goal or bringing in a new colleague. Employees receive points in their savings program for this, for example. They can exchange the saved points for products or services from which to choose.

Are you interested in setting up a loyalty program or retention program? As a market leader, we are happy to help you develop it.

CONTACT US

 

Leave a Reply

Logged in as annmagnus. Edit your profile. Sign out? Required fields are marked *

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Wat zijn loyaliteitsprogramma’s?

Een loyaliteitsprogramma is een activiteit om klanten te binden en aan te zetten tot herhalingsaankopen. Meestal door voordelen of cadeaus te geven. Vaak gaat het om spaarprogramma’s met een beloning voor een frequente koop. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat loyaliteitsprogramma’s een positief effect hebben op de loyaliteit van klanten. En die klantenloyaliteit is net een belangrijkere factor voor de winstgevendheid van bedrijven.

Spaarprogramma bekendste vorm

De bekendste vorm van een loyaliteitsprogramma is het spaarprogramma. De klant ontvangt bijvoorbeeld punten die hij kan opsparen. Die verzamelde punten kan hij inwisselen tegen cadeaus, exclusieve kortingen of geld. Het effect is voornamelijk psychologisch, aangezien de klant het verkregen voordeel of cadeau zelf betaalt.

Enkele voorwaarden voor succes

Dankzij een goed ontworpen en uitgevoerd loyaliteitsprogramma slagen bedrijven erin om de waarde van hun klantenbestand te verhogen. Hierdoor blijft de klant langer klant, wat de winstgevendheid van het bedrijf ten goede komt. Enkele voorwaarden om dit te bereiken:

Wist u dat wij onlangs een gloednieuw platform voor loyaliteitsprogramma’s lanceerden?

Ook mogelijk voor personeel

Een loyaliteitsprogramma is ideaal om klanten langer aan uw bedrijf te binden. Maar dat geldt ook voor uw personeel met een retentieprogramma. Het loyaliteitsprogramma voor uw medewerkers, zeg maar. Hiermee beloont u uw medewerkers voor het behalen van een bepaald doel. Denk maar aan een verkoopsdoel of het aanbrengen van een nieuwe collega. Hiervoor krijgen de medewerkers bijvoorbeeld punten in hun spaarprogramma. De gespaarde punten kunnen ze inruilen voor producten of diensten waaruit ze kunnen kiezen.

Hebt u interesse om een loyaliteitsprogramma of retentieprogramma op te zetten? Wij helpen als marktleider graag bij de uitwerking ervan.

Winkelwagen0
Er zitten geen producten in uw winkelmand
Doorgaan met winkelen
Offerte formulier meer kleuren

Quote request

Fill in the form below and we will provide you with a customized quote as soon as possible.

Call me back

Fill in the form below and we will be happy to contact you.

Callback request

Offerte-aanvraag

Offerte formulier